• تلفن تماس : 05138650554 05138666221
  • اداری : 8:30 الی 17:30
مشاوره در طراحی نرم افزار

شرکت پاژ با نگاه حذف موازی کاری و به منظور تعامل و هم افزایی، آمادگی دارد تا با سایر شرکت های نرم افزاری و دانش بنیان که در زمینه بسترهای متن باز مشغول به فعالیت میباشند همکاری نماید. این شرکت آمادگی دارد تجربیات خود در این زمینه را با سایر شرکت های همسو از طریق تفاهم نامه همکاری به اشتراک گذاشته و در خصوص تولید ماژولهای کاربردی در بستر متن باز شرکت پاژ ارائه طریق نماید.از طرفی تیم های نرم افزاری و همکاران دفاتر فناوری اطلاعات سازمانها نیز قادر به مشارکت در تکمیل و تولید این ماژولها خواهند بود.