• تلفن تماس : 05138650554 05138666221
  • اداری : 8:30 الی 17:30
طراحی پرتالهای سازمانی

شرکت پاژ مفتخر میباشد که گامی جدی در راستای عمل به اسناد بالا دستی وزارت فناوری اطلاعات کشور برداشته است و با تکیه بر بستر متن باز و بومی تولید شده ،توانسته است پرتالهای سازمانی با قابلیت ارتباط با سایر زیر سیستم های درون سازمانی را تولید، ارائه و در چندین سازمان بزرگ کشور مستقر نماید.این محصول قابلیت تجمیع جامعه کاربری سازمان و ایجاد درگاه واحد برای کاربران میباشد و کاربران پس از ورود بر اساس سطوح دسترسی اعطا شده، امکانات پرتال را در اختیار خواهند داشت.همچنین این سامانه قابلیت مدیریت تمامی فرایندهای سازمان و ایجاد کارتابل یکپارچه دارا میباشد.