• تلفن تماس : 05138650554 05138666221
  • اداری : 8:30 الی 17:30
طراحی وب سایتهای خبری و سازمانی

با توجه به الزامات سازمانها مبنی بر ارائه خدمات الکترونیک به مشترکین و متقاضیان برآن شدیم تا ضمن بروز رسانی سایت های خبری سازمانها،قابلیت ارائه خدمات دولت الکترونیک و ارتباط آنلاین برون سازمانی و درون سازمانی را فراهم نمائیم و از این طریق گامی مهم در تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات ۲۴ ساعته به متقاضیان را بهمراه آورده ایم.