• تلفن تماس : 05138650554 05138666221
  • اداری : 8:30 الی 17:30
طراحی نرم افزارهای موبایل

با توجه به نیاز روزمره عموم کاربران و سازمانها به استفاده از برنامه های کاربردی تحت موبایل و به منظور دسترسی سریع و آسان به سیستمهای سازمانی اقدام به تجهیز تیمی مجرب نمودیم و در حال حاضر توانسته ایم برنامه های کاربری مورد نیاز این حوزه را با جدید ترین تکنولوژی ها و رعایت مباحث امنیتی تولید و منتشر کنیم.

امید است از این طریق توانسته باشیم گامی موثر در راستای تسریع فرآیندهای سازمانی برداشته و نیاز مدیران و کارکنان سازمانها مبنی بر دسترسی مستقل از زمان و مکان را مرتفع سازیم.